moja zona

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

moja zonaJest to moje opowiadanie a mo?e fak dokumentalny –opisany pierwsze nasze spotkanie które trwa do dnia dzisiejszego .Kazdemu zycze tego samego co ja mam poznawanie siebie nawzajem na nowo jest wspaniale .Choc z mojej strony by?a ciekawo?? czegos nowego ,naprawde niewarto Moja ?onka Ula i ja MirekWitajcie! Od 20 lat jestem ?onaty. Moja zona ULA tak ma na imie jest bardzo kochana. Ka?dy facet marzy o takiej kobiecie. Zacz??o si? to tak: poznali?my si? na ulicy przypadkowo i od razu po??czy?a nas ni? sympatii. Pewnego dnia zaprosi?em j? do siebie, mieli?my ogl?da? jaki? nowy film. Siedzieli?my blisko siebie. Czu?em jej ciep?o. W pewnym momencie zacz??a si? do mnie przytula?. Po?o?y?em d?o? na jej cieplutkim brzuszku i zacz??em go masowa?. Poczu?em jak dr?y. Chcia?a tego. Zacz??em rozpina? jej bluzk? a potem dotkn??em jej piersi. J?kn??a cichutko. Film przesta? nas interesowa?.Ula obróci?a si? a ja pochyli?em si? i zacz?li?my si? ca?owa?. Ssa?em jej j?zyk a ona mój. Dotyka?em jej z?bów i pi?em jej ?lin?. To by?a szalona nami?tno??. Mój cz?onek dygota? z pragnienia. Dr??cymi palcami zdj??em jej bluzk? i rozpi??em biustonosz. Mia?a j?drne, pi?kne piersi. Ich biel cudownie kontrastowa?a z reszt? jej opalonego cia?a. Opuszkami palców zacz??em masowa? jej niesamowicie stercz?ce sutki. W jej oczach zobaczy?em rozkosz.Wzi??em pe?nymi d?o?mi jej piersi.- S? cudowne… – szepn??em.- Mmhmm… s? Twoje… – wyjecza?a.Masowa?em je i ?ciska?em, jedocze?nie dra?ni?c palcami jej rozpaczliwie pulsuj?ce sutki.Nie wytrzyma?em i ?akomie wzi??em je w usta. Na przemian ssa?em, liza?em i ?ciska?em wargami to jednego to d**giego. Iwonka chwyci?a mnie za g?ow? i dysza?a ci??ko. Ca?uj?c jej piersi rozpi??em jej spodnie. Pomog?a mi je zdj?? wraz z rajtuzami. By?a ju? tylko w samych majteczkach. Równie? zdj??em spodnie.Znów zacz?li?my si? ca?owa? a moje d?onie wyczynia?y cuda z jej cyckami. W ko?cu zsun??em je na jej po?ladki i mocno chwyci?em jej pup?. By?a taka twarda. Mmhmmm…Delikatnie zsun??em jej bialutkie majteczki i zacz??em masowa? nagie po?ladki, jednocze?nie ss?c jej sutki. Ula dygota?a z przyjemno?ci. W ko?cu bez s?owa obróci?a si? i po?o?y?a na mnie odwrotnie. To by? dla mnie szok. Niemal zdar?em z niej majtki gdy poczu?em jak zdejmuje moje slipy i bierze w d?onie mego pulsuj?cego cz?onka. Jej pupa by?a wypi?ta dok?adnie w kierunku mojej twarzy. Zobaczy?em jej zadbany odbyt i ró?ow? cipk? z lekko rozchylonymi wargami. By?a taka zach?caj?ca i wyp?ywa?y z niej kropelki prze?roczystego ?luzu. Na to czeka?em. Chwyci?em j? mocno za po?ladki i unosz?c g?ow? zacz??em lizac jej uda. Poczu?em zapach jej intymno?ci i w ko?cu nie?mia?o zacz??em b??dzi? j?zykiem po tej pyszno?ci. By?a taka wilgotna. Poczu?em jej smak. Ula z wra?enia na chwil? wypu?ci?a z d?oni mego cz?onka i zamar?a. Zacz??em liza? jej cipk?, spija? jej soki. czubek mojego j?zyka rozpycha? jej rowek, w?lizgiwa? güngören escort si? w niego i sun?? w nim a? po odbyt. Us?ysza?em jak Iwona dyszy. Mocniej rozwar?em jej pup? i li??c j? ci?gle odnalaz?em w ko?cu jej ?echtaczk?. W tym samym momencie poczu?em jak jej usta obejmuj? mojego cz?onka. Poczu?em jej j?zyk wibrujacy na mojej ?o??dzi. Ssa?a mnie i liza?a zawzi?cie i zach?annie, jak szalona. Ja tymczasem wyprawia?em cuda j?zykiem i wargami na jej sporym guzku. Ssa?em i liza?em, czuj?c jak jej ?echtaczka rozpaczliwie pulsuje od nadmiaru rozkoszy. W pewnym momencie Iwonka unios?a g?ow? wypuszczaj?c z ust mojego penisa.- O, Bo?e… mmmhmm… oooch… – wyj?cza?a zagryzaj?c warg?, a jej cia?o zacz??o dygota?.Jeszcze mocniej chwyci?em jej pup? i nie pozwalaj?c jej uciec, natarczywie liza?em jej ?echtaczk?. Jej soki zalewa?y mi twarz.Ula szczytowa?a niezwykle intensywnie.- Aaaa, oooch… ju?.. och, przesta?… nie wytrzymam… – zacz??a krzycze? i rzuca? si? tak mocno, ?e musia?em j? z ?alem pu?ci?. Le?a?a par? chwil jak nie?ywa. Bez s?owa po?o?y?em j? na plecach i unios?em jej nogi . Kl?kn??em mi?dzy nimi i d?oni? nakierowa?em penisa prosto w jej szpark?. Mru??c oczy z rozkoszy powoli zacz??em w ni? wchodzi?. Czu?em jej ciep?o, a dzi?ki doskona?emu nawil?eniu jej elastyczna pochwa rozci?gn??a si? i wesz?em w ni? do ko?ca, a? po j?dra. Chwil? trwa?em w bezruchu, delektuj?c si? tym a potem spojrza?em jej w oczy. Patrzy?a na mnie z czu?o?ci?.- Kocham Ci? – wyszepta?em.Obj??a mnie mocniej nogami, krzy?uj?c stopy na moich plecach a ja zacz??em j? dyma?.Robi?em to mocno i zdecydowanie, dawkuj?c sobie rozkosz poprzez ma?e przerwy. Patrzy?em jak mój penis to wynurza si? to znika w jej pochwie. Unios?em jej nogi i za?o?y?em sobie na ramiona. Teraz wchodzi?em w ni? najg?ebiej i najmocniej jak tylko mo?na. Pot zacz?? sp?ywa? po naszych cia?ach. wiec zamkn??a oczy i przygryza?a swoje palce, ?eby nie krzycze?.Ja te? zasiska?em z?by i j?cza?em z przyjemno?ci. Czu?em jak jej pochwa pulsuje, zaciska si? rytmicznie na moim penisie, masuje go i niemal ssie. ?aden facet d?ugo by tego nie wytrzyma?. Wszed?em w ni? do ko?ca i zacz??em w ni? tryska?. Mia?em niezwykle d?ugi i obfity orgazm. Spermy by?o tak du?o, ?e a? utworzy?a bia?y pier?cie? wokó? mojego zag?ebionego w jej cipce penisa. Oboje d?ugo dochodzili?my do siebie.zacze?a delikatnie pie?cic d?oni? mój kark a ja jej wspania?e piersiLe?eli?my chwil? odpoczywaj?? po naszym pierwszym razie.- A je?li zasz?am w ci???? Spu?ci?e? mi si? do ?rodka? – spyta?a cicho – To b?dziemy mieli dziecko. – odpowiedzia?em, g?askaj?c j? po mokrym brzuchu i piersiach.- Chc? jeszcze si? z Tob? kocha?. Ca?? noc… – doda?em.D?ugo nie czekajac unios?a si? i zacz??a ca?owa? i pie?ci? moje brodawki. Pierwszy raz kto? mi to robi?. Poczu?em ogarniaj?c? przyjemno?? a mój cz?onek uniós? si? gotowy do dalszej akcji. Moja wtedy kochanka a obecnie escort güngören zona bez s?owa na mnie usiad?a. By?a taka pi?kna. R?k? skierowa?a mojego penisa w swoje ?ono i powoli si? na niego nabi?a. Patrzy?em na to dr??c na ca?ym ciele. Efekty wizualne by?y zachwycaj?ce. Mia?em j? zupe?nie nag? na sobie. Opar?a d?onie na moich piersiach, odrzuci?a w ty? g?ow? i zacz??a mnie uje?d?a?. Niesamowicie pracowa?a biodrami i pup?. Robi?a to tak majestatycznie a zarazem cudownie, masuj?c pochw? mojego cz?onka na ca?ej d?ugo?ci, od ?o??dzi a? po j?dra. Unosi?a si? tak wysoko, ?e niemal wypada? z jej cipki a potem opada?a, tak, ?e znika? w niej a? po j?dra. Czu?em doskonale jak w?sk? i elastyczn? ma pochw?. Mia?em przecie? sporo przekraczaj?cego standard penisa a mimo to nadziewa?a si? na niego do ko?ca. Czu?em jak j? rozci?gam, jak napieram na tylne sklepienie jej pochwy. Mimo nawil?enia tarcie by?o dosy? spore i przy ka?dym jej unoszeniu jej pochwa niemal wywija?a si? na zewn?trz. Rozkosz zalewa?a nas niemal tonami. To by?o co? jak nirvana. Niemal mdleli?my z przyjemno?ci. Ca?ymi d?o?mi masowa?em jej podskakuj?ce piersi i palcami dra?ni?em jej sztywne sutki.Ula ta?czy?a na mnie istny taniec brzucha. Szlocha?a przy tym i j?cza?a a mimo to robi?a to nadal z szalonym zaanga?owaniem. Przesun??em r?ce na jej po?ladki i zacz??em je masowa?, ?ciska? i rozci?ga?. W ko?cu palcami zacz??em pociera? rowek mi?dzy nimi. Dotkn??em mojego pracuj?cego w niej penisa i jej wilgotnej, gor?cej cipki. Poczu?em jak moje palce zalewa jej wilgo?. Wykorzysta?em to nawil?enie i po?o?y?em palce bezpo?ednio na jej odbycie. Zacz??em go masowa? i delikatnie uciska?. Spojrza?em wtedy na jej twarz i zobaczy?em ekstaz?. Mia?a zamkni?te oczy, zmarszczone czo?o i szerko rozwarte, jak do krzyku, usta przez które gwa?townie, urywanymi zrywami dysza?a i poj?kiwa?a. Kropelki potu sp?ywa?y jej po czole i piersiach a mimo to nie przestawa?a mnie uje?d?a?. Przeciwnie, unios?a si? nawet i teraz robi?a to kucaj?c nademn?. Robi?a rytmiczne przysiady, a ja niemal kona?em z rozkoszy, maj?c tak doskona?y widok, na prac? swojego cz?onka, który by? maksymalnie sztywny. W tej pozycji czu?em tak? dawk? przyjemno?ci, ?e a? dr?a?em i wiedzia?em, ?e d?ugo nie wytrzymam. Unios?em si? nieco i wsun??em r?ce pod jej po?ladki. Masowa?em ca?e je krocze, maj?c mi?dzy palcami swojego, tkwi?cego w niej penisa. Bez wahania dotyka?em palcami jej odbytu i napiera?em na niego, a? w ko?cu ws
un??em jeden palec.W tym samym momencie nagle targn?? nia nag?y wstrz?s. Wyda?a z siebie przeci?g?y pisk i opad?a na mnie. Poczu?em intensywne, rozpaczliwe skurcze jej pochwy na moim penisie. Obj??em j? mocno i przytuli?em do siebie. J?kn??em g?o?no czuj?c nadchodz?cy orgazm. Tak intensywnego wytrysku nie mia?em jeszcze nigdy. Tryska?em g??boko w jej pochwie niemal minut?. Oboje z trudem uspokajali?my oddechy i tulili?my si? do siebie. güngören escort bayan Min??y d?ugie chwile zanim odzyskali?my ?wiadomo??.- Wiesz co my robimy? – wyszepta?a.- Tak, kochamy si?. – odpar?em.- Ale, to szale?stwo.Przeciez si? jeszcze tak dobrze nie znamy.Wtedy odpowiedzia?em- Oboje tego potrzebujemy. To cudowne spe?nia? swoje marzenia, realizowa? fantazje.- Ale robimy to bez zabezpieczenia…- B?dzie co ma by?. Chcesz mie? dziecko?- Chc?,ale…- Nie ma ?adnych ale, kochamy si?, a to wystarczy.Po?o?yli?my si? na boku, przodem do siebie.- Kocham Ci? – wyszepta?a.- Ja Ciebie te?.Zaczeli?my si? ca?owa?. Ci?gle nie mieli?my siebie do??. Zdziwiony poczu?em jak mój penis sztywnieje. – Chc? jeszcze – j?kn??em. – Kocham Twoje wn?trze.- To szale?stwo.Przypomnia?em sobie filmy porno. Teraz mia?em to wszystko na ?ywo.- Chc? Ci? od ty?u… – powiedzia?em.By?a troche zaskoczona.- Ale ja jeszcze nigdy…Mimo to obróci?a si? i ukl?k?a na czworaka. Kl?kn??em za ni?. Mia?a pi?kn? pup?. Rozchyli?em j? nieco i skierowa?em stercz?cego cz?onka w jej cipk?. Dr?a?em z emocji na ca?ym ciele, patrz?c na jej intymno?ci. Poczu?em na g?ówce penisa opór jej cia?a.- Nie nie tam. – zaprotestowa?a, a ja zrozumia?em, ?e wpycham go w jej odbyt. Chcia?em tego, ale wiedzia?em, ?e ona nie jest na to przygotowana, kto wie jaka by?aby jej reakcja. Mo?e kiedy? to zrobimy…Pomog?a mi r?k? i nakierowa?a go na swoj? cipk?. Napar?em mocno i czuj?c niesamowicie odmienn? rozkosz stymulacji wszed?em w ni? a? po j?dra.- Aaaach- st?kn??a prawdopodobnie z bólu.Chwyci?em j? za biodra i zacz??em si? w niej poruszac . Przyjmno?? by?a osza?amiaj?ca. Pcha?em coraz mocniej i szybciej.Poczu?em jej palce na swoich j?drach. Pochyli?em si? i wzi??em od do?u w d?onie jej rozko?ysane piersi. ?ciska?em je chwil?, palcami dra?ni?c jej sutki. Powoli mocniej wypi??a swój piekny ty?eczek , podpieraj?c si? na ?okciach. Dysza?a ci??ko.- Rozerwiesz mnie… Ooooch… – j?cza?a. Unios?em kolana i kucn??em za ni?. Pochyli?em si? do przodu, chwyci?em j? za biodra i dosiad?em j? okrakiem. Teraz to by?o prawdziwe r?ni?cie, jak na filmach porno. W tej pozycji robi? to zwierz?ta. By?o to dla niej cos nowego wiec niemal skamla?a z przyjemno?ci przemieszanej z bólem. Rozkosz by?a nieziemska. Dyma?em j? wolno, dawkuj?c sobie przyjemno??.D?ugo tego nie wytrzyma?em. Wszed?em w ni? jak najmocniej i zacz??em tryska?, po raz trzeci i ju? wiedzia?em, ?e ostatni tego wieczoru. Wysun??em penisa i zacz??em pociera? nim rowek mi?dzy jej cudownymi po?ladkami. Ostatnie krople mojej ekstazy rozmaza?em na jej odbycie. Cofn??em si? i opad?em jak nie?ywy na ?ó?ko. Iwona chwil? le?a?a cicho obok mnie a potem przesun??a si? i po?o?y?a g?ow? na moim brzuchu. Poczu?em jak jej usta obejmuj? mojego penisa. By?y takie nami?tne…Oboje wiedzieli?my ju?, ?e dla takiego seksu warto ?y?, warto by? razem. Nieoficjalnie stali?my si? ma??e?stwem a wkrótce spotkali?my si? przed o?tarzem.Sex dla nas jest czyst? rozkosz? a to co teraz robimy kochaj?c si? to samo wyzywaj?ce i wielokrotnie szokuj?ce dla nas pi?kno. Ostatnio nawet robimy sobie fajniutkie zdj?cia…Kilka z nich wam pokaze sami ocencie

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20